in 3D bản đồ đường phố

in 3D mẫu bản đồ đường phố là ý tưởng độc đáo tận dụng sức mạnh và ưu thế của công nghệ in 3D giá rẻ.  Bản đồ 3D là một sản phẩm hữu ích dành cho người mù, giúp họ dễ cảm nhận không gian xung quanh một đối tượng bất kỳ.

Trước đây, người ta đã làm điện thoại cho người mù bằng công nghệ in 3D, sách 3D cho trẻ em,,, bây giờ là bản đồ được in 3D.

in 3D bản đồ đường phốin 3D bản đồ đường phố

 

in 3D bản đồ đường phố