Chế đèn ngủ robot Baymax

Đèn ngủ Baymax là một sản phẩm in 3D lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình cùng tên đang rất được mến mộ.

Mô hình Baymax được bán bởi 3Denovo, in 3d với chất liệu nhựa ABS trên máy Up! Plus2.  Nếu bạn có ý tưởng tương tự, hãy liên hệ dịch vụ in 3D giá rẻ của In3Dnhanh.com!

Đèn ngủ Baymax là một sản phẩm in 3D lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình cùng tên đang rất được mến mộ. Đèn ngủ Baymax là một sản phẩm in 3D lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình cùng tên đang rất được mến mộ. Đèn ngủ Baymax là một sản phẩm in 3D lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình cùng tên đang rất được mến mộ. Đèn ngủ Baymax là một sản phẩm in 3D lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình cùng tên đang rất được mến mộ. Đèn ngủ Baymax là một sản phẩm in 3D lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình cùng tên đang rất được mến mộ.