in mô hình con sư tử

Nhờ máy in 3D, bạn dễ dàng “cầm nằm” được những sản phẩm thiết kế bằng phần mềm 3D trên máy tính. Con sư tử dưới đây được tải từ trang web chia sẻ mô hình 3D miễn phí. Sau khi đã có file 3D định dạng STL, phần mềm in 3D sẽ chia mô hình thành các lớp và tạo ra Gcode để chạy máy in 3D. Bạn cũng có thể tạo mẫu nhanh mô hình những con vật khác chỉ cần một chút kỹ năng phần mềm 3D hoặc để nhanh hơn, bạn nên đặt dịch vụ in mô hình 3D.

Để tạo sự độc đáo, bạn có thể yêu cầu dịch vụ in 3D khắc thêm chữ hoặc hình vẽ lên mô hình 3D giống như khắc tên lên trái tim 3D vậy!

in 3D mô hình con sư tử - tạo mẫu con vật với máy in 3D in 3D mô hình con sư tử - tạo mẫu con vật với máy in 3D in 3D mô hình con sư tử - tạo mẫu con vật với máy in 3D in 3D mô hình con sư tử - tạo mẫu con vật với máy in 3D in 3D mô hình con sư tử - tạo mẫu con vật với máy in 3D in 3D mô hình con sư tử - tạo mẫu con vật với máy in 3D in 3D mô hình con sư tử - tạo mẫu con vật với máy in 3D